Bạn có biết – Chế độ bản vị tiền vàng (gold coin standard) là gì

chế độ bản vị tiền vàng

chế độ bản vị tiền vàng

Chế độ bản vị tiền vàng (gold coin standard) còn có các tên khác như chế độ bản vị vàng, kim bản vị.

Cụ thế, chế độ bản vị tiền vàng là hệ thống tiền tệ quốc tế trong đó vàng được coi là cơ sở cho cung ứng tiền tệ của một quốc gia và được sử dụng để thanh toán các khoản thâm hụt trong cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán.

Trong chế độ bản vị tiền vàng, tỷ giá hối đoái được cố định một cách cứng nhắc dựa trên hàm lượng vàng của các đồng tiền. Chế độ này được áp dụng rộng rãi trong thế kỷ 19 và tồn tại mãi cho tới đầu những năm 1930.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong một quốc gia theo chế độ bản vị vàng, tiền xu vàng lưu thông như tiền và tiền giấy được đổi ra vàng trực tiếp theo giá thị trường (chính phủ không thể bắt buộc), tiền giấy giống như một tờ séc cho phép người nắm giữ nó quyền sở hữu một lượng vàng nhất định của người phát hành tờ tiền đó.

Trong thực tế, ngày nay, không còn một quốc gia nào trên thế giới còn áp dụng chế độ bản vị vàng. Thay vào đó, tiền pháp định được áp dụng, có nghĩa là Nhà nước áp đặt sử dụng đồng tiền do họ phát hành, yêu cầu nộp thuế, nhận trợ cấp, thanh toán của Chính phủ bằng đồng tiền đó.

Tuy vậy, ở một số định chế tài chính tư nhân, bản vị vàng vẫn được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline:0905.823.824
Chat Facebook
Gọi điện ngay