Nhận thừa kế tiền, vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Nhận thừa kế tiền, vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Nhận thừa kế tiền, vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Các khoản thu nhập nhận được từ thừa kế đối với các loại động sản là tiền, vàng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bạn đọc có địa chỉ email hoamai530@gmail.com gửi email câu hỏi tới địa chỉ toasoan@phapluatplus.vn.

Pháp luật Plus xin trích đăng nội dung câu hỏi như sau: “Bố tôi mới mất cách đây không lâu và có để lại cho tôi một khoản tiền và vàng. Vậy khi tôi nhận thừa kế tiền và vàng bố tôi để lại thì tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Nhận thừa kế tiền, vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Tòa soạn Pháp luật Plus cùng các Văn phòng luật xin trả lời câu hỏi:

Khoản 9 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định:

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.”

Khoản 9 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập từ nhận thừa kế phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gồm:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

9. Thu nhập từ nhận thừa kế

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:

a) Đối với nhận thừa kế là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoáncổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân; vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận thừa kế là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.”

Tại Khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”

Có thể thấy, không có quy định các tài sản là động sản như: tiền, vàng và các giấy tờ có giá trị khác (là tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu) thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân và thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, các khoản thu nhập nhận được từ thừa kế đối với các loại động sản là tiền, vàng và các giấy tờ có giá trị khác không phải đăng ký quyền sở hữu không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, bạn nhận thừa kế tiền, vàng bố bạn để lại cho bạn thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tú Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline:0905.823.824
Chat Facebook
Gọi điện ngay